Leonora Josiović


Klavíristka Leonora Josiović

Jaroslav Šonský oceňuje během svého koncertního působení snad nejvíce spolupráci s pianistkou Leonorou Josiović narozenou

v Oděse, městě, které dalo světu mnoho elitních hudebníků: David Oistrach, Nathan Milstein, Semjon Snitkovsky, Svjatoslav Richter......, v městě, kde působil vynikající houslový pedagog Stoljarsky. Vyrůstala v hudební rodině a její matka, Jadviga Bernstein, byla první pianistkou Davida Oistracha. Kdyz Josiović přesídlila do Moskvy, založila duo s houslistou Semjonem Snitkovským, s nímž hrála 27 let. Zkoušeli každý den až do Snitkovského předčasné smrti. Působila často i ve třídě Davida Oistracha. Ten, kdo jednou slyšel toto exkluzivní duo Snitkovský - Josiović, byl nadále kritický k houslistům, kteří hráli s klavíristy jen příležitostně. Sám Oistrach požádal Leonoru, aby s ním vystupovala na turné v USA. Ona ho ale odmítla, zůstala věrná Snitkovskému. Její znalost repertoáru pro housle a klavír byla enormní. Na housle nikdy nehrála, ale od klavíru dokázala dát lekci houslistům, v níž se jí málokdo, včetně profesorů houslové hry, mohl vyrovnat. Po pádu komunismu se přestěhovala do Německa, do Wormsu. Nekoncertuje, ale úspěšně vyučuje dodnes.

David Oistrach o Leonoře Josiović   

”Klavíristka Leonora Josiović narozená v Oděse, zakončila aspiranturu

na Čajkovského konzervatoři v Moskvě ve třídě prof. Feinberga. V roce 1957 obdržela Josiović první cenu a titul laureáta na Všesvazové soutěži výkonných umělců, spojené s mezinárodním festivalem mladých. Od té doby vystupovala Josiović jako sólistka a spolu s držitelem mezinárodních cen, houslistou Semyonem Snitkovským.
Klavírní duo působilo 27 let a vystoupilo na mnoha koncertech v Sovětském svazu a zahraničí. Mistrovství obou výkonných umělců vzrůstalo na významu, právě tak jako repertoár dua,  který obsahoval hudbu nejrůznějších stylů a epoch. V roce 1968, kdy se zúčastnili mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, obdržela Leonora Josiović od členů poroty, hudební veřejnosti i od kritiků velké uznání pro svůj doprovazečský talent. Hra Leonory Josiović se vyznačuje uměleckou zralostí, skutečným interpretačním mistrovstvím, nejvyšší technickou úrovní, citlivou hudebností a silným smyslem pro stylové cítění. Mistrovství Leonory Josiović jako doprovázející klavíristky je zaznamenáno na mnoha rozhlasových a gramofonových nahrávkách. Zasluhuje všechnu úctu a místo mezi nejlepšími doprovazeči v naší zemi a zvláštní poctu za stálé rozvíjení interpretačního mistrovství.”

 
BackCV_%28cz%29_Biography.html