Jaroslav Šonský je houslový virtuos

a pedagog  českého původu, žijící ve Švédsku,

ale i v České republice. Na pražské HAMU byl žákem Alexandra Plocka, v průběhu dalších let se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů, například u Semjona Snitkovského či Menahema Presslera. Sám později vyučoval a vedl mistrovské kurzy, a to v Kanadě či Brazílii, ale také v Evropě.


Jak v komorní tak v sólové hře klade důraz

na rovnocenné partnerství a nejvyšší virtuozitu.

Je oceňován pro citovost a slovanský zvuk.

Ve složení repertoáru i v uměleckém zaměření jsou mu vzory Josef Suk, David Oistrach a Henryk Szeryng a duo Semjon Snitkovsky – Leonora Josiović.


Koncertoval ve 24 zemích Evropy, Severní i Jižní Ameriky, Asie i Afriky, na mnoha významných festivalech – a také při velmi prestižních příležitostech, například pro švédského krále či na koncertě pro prezidenty, při poslední návštěvě Václava Havla v Německu. Je nositelem čestného ocenění Gratias Agit, které uděluje ministr zahraničí České republiky za dlouhodobé

nezištné aktivity při propagaci české hudby a kultury ve světě.

 

Jaroslav Šonský

Martinů Strings Prague

smyčcový soubor pod vedením Jaroslava Šonského