Jaroslav Šonský är en virtuos violinist och pedagog med tjeckisk bakgrund, boende i Sverige men även i Tjeckiska Republiken. Vid Prags musikakademi (HAMU) var han elev till prof. Alexander Plocek; under loppet av de följande åren deltog han i många mästarkurser, bl.a. hos Semyon Snitkovsky och Menahem Pressler. Själv undervisade han senare vid mästarkurser och då i Kanada liksom i Brasilien men även i Europa.


Både vad gäller kammarmusik som solospel lägger han vikt lika mycket på samspel och högsta virtuosa nivå. Han uppskattas för sin känsla och sin slaviska ton.

I genomförandet av repertoar och  i det konstnärliga uttrycket är hans ideal Josef Suk, David Oistrach och Henryk Szeryng och duon Snitkovsky – Leonora Josiovich.


Jaroslav Sonsky har givit konserter i 24 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika, vid flera framstående festivaler – och även vid mycket prestigefulla tillfällen, t.ex. för  svenske kungen ävensom vid konsert för presidenter, vid president Vaclav Havels sista besök i Tyskland. Han har mottagit det ärofulla priset Gratias Agit, vilket utdelas av Tjeckiska Republikens utrikesminister för långvarig osjälvisk aktivitet och främjande av tjeckisk musik och kultur i världen.

 

Jaroslav Šonský

Martinů Strings Prague

stråkensemble under ledning av Jaroslav Šonský