Jaroslav Šonský je rodákem z Lomnice nad Popelkou. Jako pětiletý se z vnitřního přesvědčení sám šel přihlásit k tamní učitelce klavíru Bohumile Bendové (ze slavné hudební rodiny Bendů), která jej s překvapením přijala jako svého žáka. Od sedmi let se pak učil houslové hře u Jaroslava Krásy. Po studiích na pražské konzervatoři u Břetislava Ludvíka pokračoval ve studiích na HAMU u Alexandra Plocka. Zejména J. Krása a A. Plocek jej velmi významně ovlivnili nejen profesionálně, ale i lidsky. S oběma byl v kontaktu až do konce jejich života. Po ukončení HAMU pokračoval soukromě ve studiu komorní hudby u legendárního violisty Ladislava Černého.

V době vojenské služby působil jako sólista v Armádním uměleckém souboru. V letech 1969–70 působil v České filharmonii, pak v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu. V roce 1975 se rozhodl k odchodu do Švédska.  

Jaroslav Šonský se několikrát zúčastnil mistrovských kurzů
u Semjona Snitkovského, také u Tibora Vargy a Nathana Milsteina. Ve Švédsku rozvinul vlastní koncertní činost a působil i pedagogicky. Založil a vedl několik komorních souborů,s nimiž systematicky pracoval a koncertoval. V roce 1978 založil klavírní trio EPOS TRIO (Anders Peterson – klavír, Jaroslav Šonský – housle, Ingemar Ohlsson – violoncello), s nímž se zúčastnil mistrovských kurzů u Hanse Leygrafa, Amadea Baldovina (Trio di Trieste), Norberta Brainina (Amadeus kvartet).  

V osmdesátých letech obdržel spolu s Epos triem opakovaně pozvání od Menahema Presslera do Kanady (Banff Centre) na mistrovské kurzy.  Později v Kanadě sám vyučoval na univerzitě v Brandonu.

Od roku 1991 koncertovalo trio ve složení, Gesine Tiefuhr – klavír, Jaroslav Šonský – housle, Jan Diesselhorst – violoncello pod obměněným názvem EPOS TRIO – BERLIN. Ve stejném období vystupoval Jaroslav Šonský v duu s Leonorou Josiović, dříve pianistkou tehdy již nežijícího Semjona Snitkovského.  V letech 2001–09 spolupracoval s přední brazilskou klavíristkou Patrícií Bretas. V tomto období vystoupili mnohokrát v Brazílii a jako duo koncertovali v řadě evropských zemí i v České republice.

Jako sólista spolupracoval Jaroslav Šonský například s dirigenty Vladimírem Válkem, Leošem Svárovským, Stanislavem Vavřínkem, Petrem Louženským. Dále to byli např. Gerard Oskamp, Jorma Panula, Ilarion Ionescu-Galati, Vojciech Rajsky a další. Kromě Kanady

vyučoval i na mistrovských kurzech v USA, Brazílii a v několika evropských zemích.

Od roku 2008 rozvíjí Jaroslav Šonský komorní spolupráci s vynikajíci francouzskou klavíristkou Sylvaine Wiart.  Po předčasném úmrtí violoncellisty EPOS TRIA – BERLIN Jana Diesselhorsta vystupuje i s Gesine Tiefuhr s virtuosním repertoárem pro housle a cembalo.

V roce 2012 založil v Praze 12členný smyčcový soubor Martinů Strings Prague, který navazuje na tradici české smyčcové kultury.

Sólisticky i v komorních produkcích vystoupil Jaroslav Šonský dosud ve 23 zemích, nahrával pro významné rozhlasové stanice, koncertoval i při velmi prestižních událostech, například

při poslední zahraniční návštěvě prezidenta Havla v Německu nebo pro švédského krále

před jeho historicky první cestou do ČR. Jeho vzory jsou jak ve složení repertoáru,

tak i v uměleckém zaměření Josef Suk, David Oistrach a Henryk Szeryng.  

Hraje na mistrovský francouzský nástroj Jean Baptista Vuillaume.

Manažerské a další aktivit:y:


Pro švédský Symfonický orchestr v Norrköpingu (SON), jehož byl členem, pracoval též jako manažer. V jeho produkci SON absolvoval turné do ČR, Rakouska a Maďarska (2000) a do

ČR a SR (2009, během švédského předsednictví EU).

Jaroslav Šonský byl členem vedení mezinárodní sekce Společnosti Bohuslava Martinů.

Ve Švédsku inicioval, organizoval a uskutečnil ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR a s Českým centrem řadu kulturních projektů, propagujících Českou republiku. Na jeho pozvání mělo příležitost koncertovat ve Švédsku mnoho českých hudebníků. V roce 2003 mu byla

za nezištnou dlouhodobou propagaci české kultury v zahraničí udělena cena

Jana Masaryka – Gratias Agit (Uděluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR). V roce 2009

se Jaroslav Šonský stal jednou z osobností filmového dokumentu České kořeny ve Švédsku.

Žije v Norrköpingu (Švédsko) a nyní opět i v Praze.