Czech Roots in Sweden – documentary film about interesting Czech living in Sweden

(60 min) partly containing a profile of Jaroslav Sonsky (8 min). In the whole documentary video were used several recordings interpreted

by J. Sonsky.České kořeny ve Švédsku – dokumentární film o zajímavých osobnostech českého původu žijících ve Švédsku (60 min)

obsahující osobní profil J. Šonského (8 min).

V celém dokumentu bylo využito několik

nahrávek J. Šonského.


http://www.ceskekoreny.cz/videa/sonsky.wmv


© KAM Studio & Mezinárodní český klub (International Czech Club)